Nội quy - Quy định

  • Quyền của sinh viên ở KTX

     1. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; Được ở và sử dụng các trang thiết bị trong khu nội trú theo hợp đồng ở KTX đã ký với Trưởng ban quản lý KTX để phục vụ học tập và sinh hoạt.

     2. Được tham gia các hoạt động phục vụ đời sống văn hoá, tinh thần do Nhà trường tổ chức trong khu nội trú.

     3. Được đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong khu nội trú.

     4. Được kiến nghị với Trưởng ban quản lý KTX và Nhà trường các giải pháp để góp phần xây dựng khu KTX văn minh, sạch đẹp, an toàn; có ý kiến về nguyện vọng và khiếu nại lên Trưởng ban quản lý KTX của Nhà trường giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên trong khu KTX.

  • Nghĩa vụ của sinh viên ở KTX

     1. Thực hiện đăng ký tạm trú theo đúng quy định của Luật Cư trú hiện hành. Nếu vắng mặt tại KTX quá 01 ngày phải báo với Ban quản lý KTX.

     2. Chấp hành các quy định của khu nội trú về việc tiếp khách trong phòng ở, giờ tự học, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, không gây ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt của sinh viên khác trong phòng ở và KTX. Đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa.

     3. Tiết kiệm điện, nước, phòng chống cháy nổ, có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.

     4. Nộp đủ và đúng hạn phí ở KTX theo quy định trong hợp đồng. Trả tiền điện, tiền nước hàng tháng theo chỉ số tiêu thụ ở điện kế và thủy lượng kế.

     5. Nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản của KTX phải bồi thường theo quy định của Ban quản lý KTX.

     6. Phải gởi xe vào bãi đúng quy định.

     7. Phản ánh kịp thời các vụ việc xảy ra trong khu nội trú liên quan đến sinh viên vi phạm nội quy, quy chế và các đề xuất, kiến nghị chính đáng với Ban quản lý KTX.

     8. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, các hoạt động khác do Nhà trường hoặc Ban quản lý KTX tổ chức; tích cực tham gia xây dựng KTX văn minh, sạch đẹp, an toàn.

  • Các hành vi sinh viên ở KTX không được làm

     1. Cải tạo phòng, thay đổi hoặc tự ý di chuyển trang thiết bị trong phòng ở; Gây mất trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường; Dán áp phích, băng ron, biểu ngữ, quảng cáo, viết vẽ, sửa nội dung tại các bản tin khi chưa được phép; Che chắn làm mất mỹ quan trong phòng ở và khu sinh hoạt chung của KTX.

     2. Chuyển nhượng hoặc cho thuê lại hợp đồng ở KTX đã ký với Ban quản lý KTX.

     3. Tự ý đưa người lạ vào phòng ở của KTX khi chưa được phép của Ban quản lý KTX.

     4. Truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo và các hành vi bị cấm khác trong KTX.

     5. Tổ chức uống rượu, bia trong KTX

     6. Tự ý câu móc điện, nước để sử dụng; Sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện làm ảnh hưởng đến an toàn và hệ thống truyền tải điện.

     7. Tự ý tập trung đông người, kích động người khác hay loan tin đồn nhảm, gây rối, làm mất trật tự trị an; Tổ chức băng nhóm gây gổ, đánh nhau hoặc kích động đánh nhau gây rối trật tự trị an dưới bất kỳ hình thức nào.

     8. Không chế tạo, tàng trữ, trao đổi, mua bán, sử dụng hung khí, vũ khí, chất nổ, chất dễ gây cháy, nổ, hóa chất độc hại, các chất ma tuý, các chất gây nghiện hoặc sách báo, tài liệu, tranh ảnh, băng đĩa và văn hóa phẩm có nội dung không lành mạnh; Không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động đánh bạc, số đề, cá độ, mại dâm dưới mọi hình thức.

     9. Để xe trong phòng ở, trên hành lang, cho người khác mượn tên để gởi xe hoặc gửi hai xe.

 

 

Ban Quản Lý Ký Túc Xá Trường Đại Học Trà Vinh

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84) 294 3851556

Email: bqlktx.dhtv@gmail.com

2017 Nội quy - Quy định - BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH.
Powered by Joomla 1.7 Templates