Lãnh đạo trường ĐH Trà Vinh thăm hỏi, động viên sinh viên tại nơi ở mới

Lãnh đạo trường ĐH Trà Vinh thăm hỏi, động viên sinh viên tại nơi ở mới

 

Ban Quản Lý Ký Túc Xá Trường Đại Học Trà Vinh

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84) 294 3851556

Email: bqlktx.dhtv@gmail.com

2017 Lãnh đạo trường ĐH Trà Vinh thăm hỏi, động viên sinh viên tại nơi ở mới - BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH.
Powered by Joomla 1.7 Templates