Ký túc xá Trường Đại học Trà Vinh đón nhận bà con Trà Vinh về cách ly tập trung

Ký túc xá Trường Đại học Trà Vinh đón nhận bà con Trà Vinh về cách ly tập trung

 

Ban Quản Lý Ký Túc Xá Trường Đại Học Trà Vinh

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84) 294 3851556

Email: bqlktx.dhtv@gmail.com

2017 Ký túc xá Trường Đại học Trà Vinh đón nhận bà con Trà Vinh về cách ly tập trung - BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH.
Powered by Joomla 1.7 Templates