Thông báo về việc làm thủ tục đăng ký cấp Căn cước công dân tại Trường Đại học Trà Vinh

Thông báo về việc làm thủ tục đăng ký cấp Căn cước công dân tại Trường Đại học Trà Vinh (File đính kèm)

Thông báo về việc thực hiện tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 29/4/2021 Trường Đại học Trà Vinh ban hành Thông báo số 1605/TB-ĐHTV ngày 29/4/2021 về việc thực hiện tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (File đính dèm

Thông báo về việc tổ chức dạy và học tập trung

Thông báo số 585/TB-ĐHTV ngày 25/02/2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức dạy và học tập trung (Thông báo đính kèm)

Thông báo về việc cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tạm dừng đến trường, tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc thực hiện quy định trước và sau khi sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ngày 13/01/2021 Ban Quản lý Ký túc xá ban hành Thông báo về việc thực hiện quy định trước và sau khi sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh về nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (Thông báo đính kèm)

Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 08/01/2021 Trường Đại học trà Vinh ban hành thông báo về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Thông báo đính kèm)

 

Ban Quản Lý Ký Túc Xá Trường Đại Học Trà Vinh

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84) 294 3851556

Email: bqlktx.dhtv@gmail.com

2017 Thông báo - BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH.
Powered by Joomla 1.7 Templates