Thông báo về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên của Trường thực hiện Thông báo số 4407/TB-ĐHTV ngày 31/12/2020 về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (File đính kèm)

Thông báo về việc sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Thông báo về việc sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (Thông báo đính kèm)

Thông báo đăng ký ở Ký túc xá năm học 2020 - 2021

Căn cứ Tờ trình số 84/TTr-BQLKTX, ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ban Quản lý Ký túc xá về định mức thu tiền ở Ký túc xá, hướng bố trí số người/phòng ở và các hoạt động có liên quan đến Ký túc xá năm học 2020 - 2021,

Xem tiếp...

Thông báo về việc rà soát, kiểm tra và khai báo, giám sát phòng chống dịch COVID-19 đối với sinh viên khi vào, ra Ký túc xá.

Ban Quản lý Ký túc xá triển khai rà soát và khai báo, giám sát phòng chống dịch COVID-19 đối với tất cả sinh viên vào, ra Ký túc xá với nội dung, cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Thông báo đăng ký ở Ký túc xá học kỳ hè năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021 (thông báo lần 2)

Ban Quản lý Ký túc xá thông báo đến tất cả sinh viên, học viên hiện đang tạm trú tại Ký túc xá mà chưa làm thủ tục gia hạn như sau:

Xem tiếp...

Thông báo đăng ký ở Ký túc xá học kỳ hè năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021

             Căn cứ hợp đồng ở Ký túc xá của sinh viên, học viên (đăng ký đến hết ngày 30/6/2020);

            BQL KTX thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên hiện đang ở Ký túc xá về việc làm thủ tục đăng ký ở Ký túc xá học kỳ hè năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021 (Thông báo đính kèm).

Xem tiếp...

 

Ban Quản Lý Ký Túc Xá Trường Đại Học Trà Vinh

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84) 294 3851556

Email: bqlktx.dhtv@gmail.com

2017 Thông báo - BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH.
Powered by Joomla 1.7 Templates