Thông báo đăng ký ở Ký túc xá năm học 2021 -2022

Ban Quản lý Ký túc xá Thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký ở Ký túc xá năm học 2021 - 2022 (Thông báo đính kèm)

 

 

Ban Quản Lý Ký Túc Xá Trường Đại Học Trà Vinh

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84) 294 3851556

Email: bqlktx.dhtv@gmail.com

2017 Thông báo đăng ký ở Ký túc xá năm học 2021 -2022 - BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH.
Powered by Joomla 1.7 Templates