Thông báo về việc tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố có dịch về tỉnh Trà Vinh

                Căn cứ Công văn số 2573/UBND-KGVX, ngày 05/7/2021 cử Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố có dịch về tỉnh Trà Vinh. (Đính kèm file).

                Ban Quản lý Ký túc xá thông báo để sinh viên, học viên biết và thực hiện nghiêm theo tinh thần công văn trên.

                Ban Quản lý Ký túc xá

 

Ban Quản Lý Ký Túc Xá Trường Đại Học Trà Vinh

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84) 294 3851556

Email: bqlktx.dhtv@gmail.com

2017 Thông báo về việc tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố có dịch về tỉnh Trà Vinh - BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH.
Powered by Joomla 1.7 Templates