Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

           Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, Ban Quản lý Ký túc xá Trường Đại học Trà Vinh đề nghị các bạn sinh viên, học viên khi ra, vào Ký túc xá cần thực hiện nghiêm Khuyến cáo 5K của Bộ Y Tế "Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế".

          Ban Quản lý Ký túc xá đề nghị các em thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế và các văn bản của Nhà nước, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.(Đính kèm Chỉ thị 06 của UBND tỉnh Trà Vinh)

          Theo dõi và cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh và khai báo kịp thời khi có liên quan các trường hợp nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm để bảo vệ bản thân và cộng đồng, tránh lây lan ảnh hưởng đến những người xung quanh.

          Ban Quản lý Ký túc xá Trường Đại học Trà Vinh đề nghị các bạn sinh viên, học viên thực hiện đúng tinh thần thông báo này.  

          Ban Quản lý Ký túc xá Trường Đại học Trà Vinh

 

Ban Quản Lý Ký Túc Xá Trường Đại Học Trà Vinh

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84) 294 3851556

Email: bqlktx.dhtv@gmail.com

2017 Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 - BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH.
Powered by Joomla 1.7 Templates