Thông báo về việc tổ chức hoạt động dạy và học kể từ ngày 01/6/2021

Ngày 31/5/2021 Trường Đại học Trà Vinh ban hành Thông báo số 1998/TB-ĐHTV về việc tổ chức hoạt động dạy và học kể từ ngày 01/6/2021 (File đính kèm)

 

Ban Quản Lý Ký Túc Xá Trường Đại Học Trà Vinh

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84) 294 3851556

Email: bqlktx.dhtv@gmail.com

2017 Thông báo về việc tổ chức hoạt động dạy và học kể từ ngày 01/6/2021 - BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH.
Powered by Joomla 1.7 Templates