Thông báo về việc làm thủ tục đăng ký cấp Căn cước công dân tại Trường Đại học Trà Vinh

Thông báo về việc làm thủ tục đăng ký cấp Căn cước công dân tại Trường Đại học Trà Vinh (File đính kèm)

 

Ban Quản Lý Ký Túc Xá Trường Đại Học Trà Vinh

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84) 294 3851556

Email: bqlktx.dhtv@gmail.com

2017 Thông báo về việc làm thủ tục đăng ký cấp Căn cước công dân tại Trường Đại học Trà Vinh - BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH.
Powered by Joomla 1.7 Templates