Biểu mẫu khảo sát

          Để nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ tại Ban quản lý KTX trường Đại học Trà Vinh, các em sinh viên vui lòng tải file biểu mẫu khảo sát và thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của mình đối với các nội dung trong phiếu và bỏ phiếu đánh giá vào hộp thư góp ý được lắp đặt ở đầu G31 (Tải Phiếu khảo sát đính kèm)

 

Ban Quản Lý Ký Túc Xá Trường Đại Học Trà Vinh

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84) 294 3851556

Email: bqlktx.dhtv@gmail.com

2017 Biểu mẫu khảo sát - BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH.
Powered by Joomla 1.7 Templates