Khảo sát trực tuyến chất lượng phục vụ và dịch vụ tại Ban Quản lý ký túc xá Trường Đại học Trà Vinh

           Để nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ tại Ban quản lý KTX trường Đại học Trà Vinh, các em sinh viên vui lòng đánh giá mức độ hài lòng của mình đối với các nội dung sau bằng cách chọn vào link sau để khảo sát (Bấm vào đây để khảo sát trực tuyến)

 

Ban Quản Lý Ký Túc Xá Trường Đại Học Trà Vinh

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84) 294 3851556

Email: bqlktx.dhtv@gmail.com

2017 KHẢO SÁT - BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH.
Powered by Joomla 1.7 Templates