Thông báo Kế hoạch kiểm tra và chấm điểm công nhận phòng ở sạch đẹp năm học 2019 - 2020

          Ban quản lý ký túc xá thông báo Kế hoạch kiểm tra và chấm điểm công nhận phòng ở sạch đẹp năm học 2019 - 2020 để sinh viên biết (Kế hoạch đính kèm).           

 

 

Ban Quản Lý Ký Túc Xá Trường Đại Học Trà Vinh

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84) 294 3851556

Email: bqlktx.dhtv@gmail.com

2017 Thông báo Kế hoạch kiểm tra và chấm điểm công nhận phòng ở sạch đẹp năm học 2019 - 2020 - BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH.
Powered by Joomla 1.7 Templates