Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá năm học 2017 - 2018

          Căn cứ tờ trình số 79/TTr-BQLKTX, ngày 07/8/2017 của Ban Quản lý ký túc xá về việc điều chỉnh định mức thu tiền ở Ký túc xá năm học 2017 - 2018 đã được Ban Giám hiệu Trường chấp thuận. Ban quản lý ký túc xá thông báo đến toàn thể sinh viên trường về nội dung, thủ tục và thời gian đăng ký  ở Ký túc xá cụ thể như sau:

           1/- Tiền ở: 120.000 đồng/tháng/người (chưa bao gồm phí điện nước). Phòng ở 10 người và thu 10 tháng/năm (từ tháng 9/2017đến tháng 6/2018).

           2/- Thủ tục đăng ký: mỗi sinh viên đăng ký 01 bộ hồ sơ (theo mẫu).

           3/- Thời gian đăng ký: Nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 10/8/2017 đến hết ngày 31/8/2017 (kể cả sinh viên tạm trú truóc đây và các tân sinh viên khóa 2017).

           4/- Quy trình đăng ký: Sinh viên có nhu cầu ở Ký túc xá, đến liên hệ làm thủ tục đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Ban quản lý Ký túc xá (G11-106).

           Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Văn phòng Ban quản lý Ký túc xá gặp cô Trang, điện thoại liên lạc 0294.3855246-293, di động 0939172487 để được hướng dẫn.

 

 

Ban Quản Lý Ký Túc Xá Trường Đại Học Trà Vinh

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84) 294 3851556

Email: bqlktx.dhtv@gmail.com

2017 Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá năm học 2017 - 2018 - BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH.
Powered by Joomla 1.7 Templates